thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 2 năm 2017 tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 2 năm 2017 như sau:

STT

ĐƠN VỊ

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

CHỈ TIÊU

NƠI LÀM VIỆC

1

Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

bác sĩ chuyên khoa nội hoặc đa khoa

01

phòng Y tế

2

Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

chuyên viên

01

phòng Kế hoạch

01

phòng Tổ chức – hành chính

3

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ

nhân viên

01

phòng Hành chính

Chi tiết xem tại đây

 Liên kết website