thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 4 năm 2017


Thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 4 năm 2017 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

1. Trúng tuyển vào vị trí công việc là công nhân quản lý báo hiệu hàng hải làm việc tại các trạm quản lý BHHH thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Đồng Quang Cảnh

18/7/1981

2

Phạm Thành Tín

17/6/1985

3

Lê Xuân Tùng

17/2/1984

4

Phạm Tiến Thành

23/8/1996

5

Vũ Chí Thanh

25/9/1980

2. Trúng tuyển vào vị trí công việc là công nhân quản lý báo hiệu hàng hải làm việc tại các trạm quản lý BHHH thuộc Công ty BĐATHH Trung Bộ

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Nguyễn Đắc Nam

16/12/1992

3. Trúng tuyển vào vị trí công việc là công nhân lái xe làm việc tại tổ sửa chữa cơ khí thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Hà Văn Mạnh

31/1/1975

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website