thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt 4 năm 2017


Thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt 4 năm 2017 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

1. Trúng tuyển vào vị trí công việc là chuyên viên phòng Bảo đảm hàng hải thuộc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Phạm Khắc Huấn

25/4/1979

2. Trúng tuyển vào vị trí công việc là chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ lao động thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Trần Thị Thanh Thúy

23/2/1991

3. Trúng tuyển vào vị trí công việc là chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ lao động thuộc BĐATHH Bắc Trung Bộ

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Lưu Thị Phương Thảo

27/10/1989

4. Trúng tuyển vào vị trí công việc là chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ lao động thuộc Công ty BĐATHH Trung Bộ

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Nguyễn Thị Thúy Trang

4/10/1992

5. Trúng tuyển vào vị trí công việc là chuyên viên phòng Tổ chức hành chính thuộc Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc

STT

Họ và tên

Năm sinh

1

Nguyễn Thị Tâm

20/7/1992

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website