thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Hội nghị Triển khai công tác cán bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc


Chiều ngày 20/4/2018, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức  Hội nghị Triển khai công tác cán bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT); đồng chí Trần Văn Dũng – Vụ Phó Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Đinh Hồng Minh – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Bùi Thế Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Nam; về phía Tổng công ty BĐATHH miền Bắc có đồng chí Phạm Quốc Súy – Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Lưu Văn Quảng – Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Đoàn thanh niên và các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cổ phần thuộc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Dũng – Vụ Phó Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT đã công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc nghỉ hưu đối với đồng chí Lưu Văn Quảng – Tổng Giám đốc và công bố Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty đối với đồng chí Đồng Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Thư ký Hội đồng thành viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đối với đồng chí Đồng Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc.

Tân Tổng Giám đốc Đồng Trung Kiên đã có lời phát biểu, cảm ơn Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đã tín nhiệm lựa chọn và giao nhiệm vụ cho đồng chí, đồng thời tân Tổng Giám đốc hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, đoàn kết, chung sức cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể cán bộ viên chức toàn Tổng công ty khắc phục khó khăn, tiếp tục đưa Tổng công ty nói riêng và ngành Bảo đảm hàng hải nói chung phát triển ổn định, góp một phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đ/C Trần Văn Dũng – Vụ Phó Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc nghỉ hưu đối với đồng chí Lưu Văn Quảng – Tổng Giám đốc và Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Đ/C Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Đ/C Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Cán sự Đảng,

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải trao hoa

và Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đồng Trung Kiên

Đ/C Phạm Quốc Súy – Chủ tịch Hội đồng thành viên

trao hoa và Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đồng Trung Kiên

Đ/C Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Cán sự Đảng,

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/C Phạm Quốc Súy – Chủ tịch Hội đồng thành viên

phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Lưu Văn Quảng – Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Đồng Trung Kiên – Tân Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

tặng hoa chúc mừng tân Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Đ/C Bùi Thế Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Nam

tặng hoa chúc mừng tân Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Các đồng chí Lãnh đạo chụp hình lưu niệm

 Liên kết website