thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017


Sáng ngày 25/2/2017, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn  – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Việt Tiến – phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình – phó Vụ Trưởng Vụ Công nghiệp Ban Kinh tế Trung ương; về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có đồng chí Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thế Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; tham dự Hội nghị có 85 đại biểu đại diện cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền những chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, của thành phố về thông tin đối ngoại, biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền, nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2016 Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó: Quản lý vận hành 42 đèn biển và hệ thống báo hiệu dẫn luồng trên 21 tuyến luồng tàu biển, đảm bảo thời gian hoạt động, đạt yêu cầu chất lượng, không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của hệ thống báo hiệu hàng hải gây ra. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III. Đảng bộ Tổng công ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2017 như sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 với kết quả cao nhất; tăng cường công tác quốc phòng – an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và đối ngoại để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Đảm bảo công ăn việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ. công nhân viên lao động.

- Tập trung lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

- Tăng cường chỉ đạo để nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng…

- Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chú trọng phát triển đảng viên mới về số lượng phải đi đôi với chất lượng tránh chạy theo thành tích, trong năm 2017 phấn đấu kết nạp 25 đảng viên mới.

-  Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động có hiệu quả, góp phần cho công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy một lần nữa khẳng định những thành quả đạt được của Đảng ủy Tổng công ty; đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại trong công tác Đảng năm 2016 và đề ra các biện pháp khắc phục trong năm 2017.

Đ/C Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016;

phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Đ/C Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/C Lê Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ

phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Bùi Đức Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 2

phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Hoàng Thanh Bình – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Hàng hải miền Bắc phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Đỗ Văn Nam – Chánh Văn phòng Đảng ủy công bố các Quyết định khen thưởng

Đ/C Nguyễn Văn Tuấn  – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy

và Đ/C Nguyễn Việt Tiến – phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao hoa và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

cho Đ/C Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Đ/C Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy trao hoa và

bằng khen cho các đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

 

 Liên kết website