thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII


Ngày 1/3/2018, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Kim Toan - Phó phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; về phía Tổng công ty có đồng chí Lưu Văn Quảng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Quốc Súy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Lê Mạnh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các đồng chí là đảng viên hiện đang công tác tại Tổng công ty (khu vực Hải Phòng).

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Kim Toan - Phó phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên Tổng công ty.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) không những đòi hỏi các cán bộ, đảng viên phải nắm vững các nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể tại từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên Tổng công ty qua Hội nghị lần này sẽ tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Đ/C Trịnh Thị Kim Toan - Phó phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

trình bày các nội dung cơ bản về Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đ/C Lê Mạnh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website