thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019


Sáng ngày 19/02/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp, đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí trong ban Lãnh đạo Tổng công ty và các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tổng công ty.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Mạnh Hà - Giám đốc công ty báo cáo tình hình, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019. Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Tổng công ty giao, sản xuất kinh doanh năm 2018 đều vượt hơn 50% so với kế hoạch được giao, không để xảy ra bất cứ một tai nạn hàng hải nào trong phạm vi công ty quản lý.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bằng - Chủ tịch Công đoàn công ty đã trình bày báo cáo tổng kết Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018 thu nhập bình quân của người lao động có sự tăng trưởng cao; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế; tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng được thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị đã thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp để triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019; đồng thời bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao đối với sự lãnh đạo điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018; tin tưởng đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục điều hành, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2019, đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra và triển khai thực hiện thành công hơn nữa; quan tâm chăm lo, cải thiện hơn nữa đến điều kiện làm việc, đời sống và thu nhập của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định “Hoa tiêu là bộ mặt của quốc gia trước bạn bè quốc tế”, vì vậy các đồng chí hoa tiêu dẫn tàu cần phải luôn giữ gìn đạo đức, cẩn trọng trong tác phong làm việc, phong cách ứng xử, trang phục cẩn thận làm sao luôn luôn gìn giữ hình ảnh đẹp của hoa tiêu cũng như hình ảnh quốc gia trước bạn bè quốc tế. Trong năm 2019, đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo của ban Lãnh đạo công ty, cũng như sự năng động, sáng tạo của cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng công ty giao phó trong năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo công ty, đồng chí Đào Mạnh Hà - Giám đốc công ty đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty xin hứa sẽ lĩnh hội tất cả các ý kiến phát biểu tại hội nghị của các đồng chí, các tham luận để bổ sung cho kế hoạch công tác, cam kết sẽ tiếp tục cùng tập thể CBCNVCLĐ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019, từng bước phát triển mạnh mẽ.

Đ/C Đồng Trung Kiên - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/C Đào Mạnh Hà - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại hội nghị

Đ/C Nguyễn Thanh Bằng – Chủ tịch công đoàn Báo cáo tổng kết công tác

công đoàn 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đ/C Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng TCCB.LĐ Tổng công ty thừa ủy quyền của

Hội đồng thi đua khen thưởng TCT công bố quyết định khen thưởng của Tổng giám đốc Tổng công ty

Đ/C Đồng Trung Kiên - Tổng giám đốc Tổng công ty trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đã có thành tích năm 2018

Đ/C Phạm Văn Huyên – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty trao

Giấy khen của Tổng Giám đốc cho các tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Đ/C Dương Ngọc Đức – Phó Tổng Giám đốc TCT và Đ/C Nguyễn Văn An – Kế toán trưởng TCT

trao Giấy khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Đ/C Nguyễn Trọng Vinh – Chủ tịch Công đoàn TCT; Đ/C Dương Ngọc Đức - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

trao Giấy khen của Tổng Giám đốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Tập thể CBCNV Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng công ty

 Liên kết website