thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa XII


Sáng 13/8/2018, Đảng bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII” nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên nắm vững nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII, khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty, cùng các Cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Giảng viên cao cấp Trần Xuân Ảnh, giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và ba nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đây là các Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Qua học tập, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong huyện nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương VII, khóa XII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương tại từng tổ chức, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên trong Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III.

Sau hội nghị, các đồng chí tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những vấn đề tâm đắc về các kiến thức tiếp thu được. Đồng thời, liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm Bí thư đảng bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 Liên kết website