thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm năm 2019 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc (bổ sung trong kế hoạch sử dụng nguồn vốn tái đầu tư)
Liên kết website