thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc năm 2015
Liên kết website