thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Kế Hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Liên kết website