thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải IV

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Cổng ty TNHH MTV Hoa tiêu 4
Liên kết website