thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Tổng công ty BĐATHH miền Bắc thông báo kết quả tuyển dung lao động CM-NV lần 1 năm 2019


Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Bảo đảm hàng hải Tổng công ty BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Đồng Đức Tâm

Nam

05/12/1990

- Kỹ sư xây dựng công trình thủy

2

Nguyễn Thị Ngọc Ninh

Nữ

08/01/1995

- Kỹ sư thủy văn

- Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Ngọc Hưng

Nam

26/8/1987

- Cử nhân thương mại

- Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

2

Vũ Yến Chi

Nữ

29/1/1994

- Cử nhân kinh tế vận tải biển

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Lê Khắc Dương

Nam

21/8/1993

- Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật tại Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Vũ Tuấn Anh

Nam

12/9/1995

- Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Tài chính kế toán tại Công ty BĐATHH Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Phương Chi

Nữ

24/2/1985

- Cử nhân kế toán

- Cử nhân tiếng Trung Quốc sư phạm

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Kinh tế kỹ thuật tại Công ty BĐATHH Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Ngọc Quyền

Nam

16/5/1995

- Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Đo đạc tại Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Chiên

Nữ

8/2/1988

- Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ

- Cử nhân luật

Trúng tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Hải đồ tại Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Hồ Quang

Nam

2/4/1990

- Kỹ sư kỹ thuật an toàn hàng hải

- Cử nhân ngôn ngữ Anh

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website