thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 1 năm 2018


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 1 năm 2018 như sau:

STT

Đơn vị

Vị trí

 làm việc

Chỉ tiêu

Nơi làm việc

1

Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

02

Hải Phòng

2

Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc

Chuyên viên  Phòng Tài chính kế toán

01

Hải Phòng

3

Chuyên viên  Quản lý kỹ thuật dự án

01

Hải Phòng

4

Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

Chuyên viên  Phòng Tài chính kế toán

01

Hải Phòng

5

BĐATHH Bắc Trung Bộ

Nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp

02

Vinh

6

Công ty BĐATHH Trung Bộ

Chuyên viên  Phòng Kinh tế - Kỹ thuật

01

Đà Nẵng

 

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website