thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Thông báo tuyển dụng lao động SXKD đợt 1 năm 2019 tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc


Thông báo tuyển dụng lao động SXKD đợt 1 năm 2019 tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc như sau:

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu

Nơi làm việc

Ghi chú

1

Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

Sĩ quan, thuyền viên, kỹ thuật viên, thợ máy các tàu công trình (Thủy thủ tàu biển)

02

Trên các phương tiện thủy thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

 

Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển

01

Trạm quản lý BHHH thuộc XN Đông Bắc Bộ

Công nhân gõ rỉ các phương tiện vận tải thủy

01

Tổ trang trí phao

2

BĐATHH Bắc Trung Bộ

Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển

02

Trạm quản lý BHHH thuộc BĐATHH Bắc Trung Bộ

 

3

Công ty BĐATHH Trung Bộ

Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển

01

Trạm quản lý BHHH thuộc Công ty BĐATHH Trung Bộ

 

4

Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc

Công nhân khảo sát, kiểm tra, thông báo luồng cửa sông, cửa biển

03

Tổ khảo sát

 

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website