thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt 1 năm 2019 tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động CM-NV đợt I năm 2019 như sau:

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu

Nơi làm việc

Ghi chú

1

Khối văn phòng Tổng công ty

Chuyên viên phòng Bảo đảm an toàn hàng hải

02

Hải Phòng

 

Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch

02

2

Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc

Chuyên viên phòng Quản lý dự án

01

 

Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật

01

3

Công ty BĐATHH Trung Bộ

Nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp

01

Đà Nẵng

 

Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

01

Chuyên viên phòng Kinh tế kỹ thuật

01

4

Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc

Chuyên viên Phòng Đo đạc

01

Hải Phòng

 

Chuyên viên Phòng Hải đồ

01

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website