thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt 1 năm 2018 tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt I năm 2018 như sau:

1. Trúng tuyển vào vị trí, công việc là chuyên môn phòng Tài chính kế toán thuộc Văn phòng Tổng công ty:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Lê Thị

Phương Thảo

Nữ

12/9/1993

Cử nhân tài chính

doanh nghiệp

2

Nguyễn Hà My

Nữ

22/8/1990

Cử nhân tài chính

ngân hàng

2. Trúng tuyển vào vị trí, công việc là chuyên môn phòng Tài chính kế toán thuộc Ban Quản lý dự án:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Vũ Khánh Huyền

Nữ

10/5/1996

Cử nhân tài chính

Kế toán

3. Trúng tuyển vào vị trí, công việc là chuyên môn Quản lý kỹ thuật dự án thuộc Ban Quản lý dự án:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Phạm Quỳnh Trang

Nữ

31/8/1994

Kỹ sư Kỹ thuật An toàn hàng hải

4. Trúng tuyển vào vị trí, công việc là chuyên môn phòng Tài chính kế toán thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Hà Đoàn Thị Mỹ Chi

Nữ

12/9/1995

Cư nhân kinh tế

vận tải biển

5. Trúng tuyển vào vị trí, công việc là chuyên môn phòng Hành chính tổng hợp thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Hoàng Nguyễn Ngọc Trâm

Nữ

25/6/1996

Kỹ sư kinh tế xây dựng

2

Lưu Ngọc Huy

Nam

15/3/1991

Kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thông

6. Trúng tuyển vào vị trí, công việc là chuyên môn phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty BĐATHH Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Hồ Thị Thùy Dung

Nữ

06/11/1994

Cư nhân Kế toán

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website