thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu IV
Liên kết website