thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Luân giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II
Liên kết website