thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng nâng lương, chuyển ngạch lương đối với người lao động Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
Liên kết website