thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
Liên kết website