thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định bổ nhiệm ông Đồng Trung Kiên giữ chức thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
Liên kết website