thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quy định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
Liên kết website