thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Công bố thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc trên phần mềm tPublic
Liên kết website