thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Giấy chứng nhận chức vụ tại Doanh nghiệp để ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty
Liên kết website