thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Báo cáo về việc công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
Liên kết website