thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực VI
Liên kết website