thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
Liên kết website