thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ

Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty BĐATHH Trung Bộ
Liên kết website