thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải III

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực III
Liên kết website