thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Báo cáo đánh gia về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất
Liên kết website