thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực III
Liên kết website