thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Báo cáo đánh giá tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II và triển khai nhiệm vụ SXKD quý III năm 2019
Liên kết website