thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty BĐATHH Trung Bộ

Báo cáo Thực hiện Kế hoạch SXKD Quý II/2019 của Công ty BĐATHH Trung Bộ
Liên kết website