thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải IV

Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2015 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
Liên kết website