thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Báo cáo chế độ lương , thưởng

Báo cáo thu nhập năm 2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
Liên kết website