•    Thông tin công khai

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IIIThông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website