•    Thông tin công khai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IIIThông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website