thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc hoạt động của giàn khoan Trident 16 tại Lô 102/10 và 106/10, Vịnh Bắc Bộ


Vùng biển
: Vịnh Bắc Bộ

Căn cứ công văn số 680/TDKT-ATSK&MT ngày 10/3/2014 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí về việc thông báo hàng hải hoạt động của giàn khoan Trident 16;

Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Di chuyển kéo giàn khoan Trident 16:

Giàn khoan Trident 16 dự kiến được kéo từ vị trí giếng khoan HRN-1X, Lô 106/10 đến vị trí giếng khoan SP-1X, Lô 102/10, Vịnh Bắc Bộ.

-Thời gian: Từ ngày 11/3/2014 đến ngày 14/3/2014.

- Vị trí tọa độ các giếng khoan nói trên:

STT

Tên giếng khoan

Hệ tọa độ WGS84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

HRN-1X, Lô 106/10

20°05'02,74"
107°10'36,75"

Điểm đầu

2

SP-1X, Lô 102/10

20°07'30,64"
106°52'10,76"

Điểm cuối

2. Hoạt động của giàn khoan Trident 16 tại giếng khoan SP-1X

Sau khi giàn khoan Trident được kéo đến giếng khoan SP-1X, thời gian hoạt động tại vị trí nói trên dự kiến trên khoảng 70 ngày.

3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Trident 16

         - Loại giàn             : Tự nâng

         - Chủ sở hữu          : Shelf Drilling

         - Cờ                       : Liberia

         - Kích thước          : Dài 67m, rộng 58m, cao 8m

         - Màu sắc              : Xám, trắng

         - Điện thoại Inmarsat: (+870) 773205468 & (+870) 773205792

         - Ban đêm có đèn tín hiệu theo quy định

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa giàn khoan nói trên tối thiểu 2 hải lý./.

 

 


Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website