thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc thiết lập mới phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1)


HUE - 16 - 2018

    Vùng biển               : Thừa Thiên Huế

    Tên luồng               : Chân Mây

    Tên báo hiệu           : X1, X2

        Căn cứ văn bản đề nghị số 241/ĐĐN-CM ngày 03/7/2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thiết lập mới 02 quả phao báo hiệu khu vực thi công xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1);

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu khu vực thi công xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1) với các đặc tính như sau:

        - Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Chiều cao toàn bộ (m)

Chiều cao tâm sáng (m)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

16°19'44.5"

108°00'57.9"

16°19'40.8"

108°01'04.5"

4,6

3,8

X2

16°19'51.8"

108°00'57.9"

16°19'48.2"

108°01'04.5"

4,7

3,9

- Tác dụng                        : Báo hiệu khu vực công trình đang thi công;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng                      : Hình tháp;

- Màu sắc                         : Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh                : Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu                          : Các chữ “X1”, “X2” màu đỏ;

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng          : Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây (Fl(3+1)Y.12s);

- Phạm vi chiếu sáng        : 360;

- Tầm hiệu lực ánh sáng   : 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Ghi chú:

              -Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

              - Hải đồ ảnh hưởng: VN50020, VN4N0020.

Bản dấu đỏLiên kết website