thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc thiết lập mới phao H4 báo hiệu khu vực thi công nạo vét hố móng đê thuộc Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1


HUE - 11 - 2018

    Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân  Mây

   

    Căn cứ văn bản đề nghị số 126/BQLDA-KHKT ngày 14/5/2018 của BQL Dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, công nghiệp về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu khu vực thi công nạo vét hố móng đê thuộc Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu khu vực thi công nạo vét luồng mới và thi công nạo vét móng đê chắn sóng thuộc Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1 với các đặc tính như sau:

        - Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H4

16°20'23.4"

108°00'44.3"

16°20'19.8"

108°00'50.9"

 

- Tác dụng                        : Báo hiệu khu vực công trình đang thi công;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng                      :  Hình tháp;

- Màu sắc                         :  Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh                 :  Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu                           :  Chữ “H4” màu đỏ;

- Chiều cao toàn bộ (m)     :  4,6 m

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng           :  Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây;

- Phạm vi chiếu sáng         :  3600;

- Chiều cao tâm sáng        :  3,8 m

- Tầm hiệu lực ánh sáng    :  2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T =0,74.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

             Hải đồ ảnh hưởng: VN50020, VN4N0020.

Bản dấu đỏLiên kết website