thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc chấm dứt hoạt động phao H1, H2 báo hiệu phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây – Giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế


HUE - 25 - 2018

    Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân  Mây

    Tên báo hiệu            : H1, H2

          - Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H1

16°19'48.8"

108°00'31.8"

16°19'45.1"

108°00'38.4"

H2

16°20'23.5"

108°00'34.1"

16°20'19.8"

108°00'40.6"

 

       Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi các phao H1, H2 báo hiệu phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây – Giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao H1, H2 báo hiệu phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây – Giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động từ ngày 31/10/2018.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4N0020;

Bản dấu đỏLiên kết website