thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc khu vực thi công hạng mục bổ sung 02 trụ neo 200T Dự án nâng cấp Bến số 1 - cảng Chân Mây


HUE - 09 - 2018

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng          : Chân  Mây

          Căn cứ văn bản đề nghị số 102/ĐN-CM ngày 26/3/2018 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Văn bản chấp thuận cho phương tiện được tiến hành thi công số 280/CVHHTHH-PC ngày 22/3/2018 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công hạng mục bổ sung 02 trụ neo 200T - Dự án nâng cấp Bến số 1 - cảng Chân Mây như sau:

        1. Khu vực thi công trụ neo

        - Phạm vi thi công trụ neo T3 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T1

16°20'07.0"

108°00'57.2"

16°20'03.3"

108°01'03.8"

T2

16°20'04.7"

108°00'57.2"

16°20'01.0"

108°01'03.8"

T3

16°20'04.7"

108°00'55.8"

16°20'01.0"

108°01'02.4"

T4

16°20'07.0"

108°00'55.8"

16°20'03.3"

108°01'02.4"

 

        - Phạm vi thi công trụ neo T4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T5

 16°19'54.9"

 108°00'57.2"

 16°19'51.3"

 108°01'03.8"

T6

 16°19'53.3"

 108°00'57.2"

 16°19'49.7"

 108°01'03.8"

T7

 16°19'53.3"

 108°00'55.8"

 16°19'49.7"

 108°01'02.4"

T8

 16°19'54.9"

 108°00'55.8"

 16°19'51.3"

 108°01'02.4"

 

 

2. Thời gian thi công:

Dự kiến từ ngày 03/4/2018 đến ngày 10/6/2018.

3. Đặc điểm của phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Công dụng

1

Phú Xuân 07

Tàu đặt cẩu

2

Trường Thành 51

Tàu chở hàng khô

3

Tàu Biển Vàng 08

Tàu kéo

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website