thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc khu vực thi công công trình xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1)


HUE - 17 - 2018

Vùng biển         : Thừa Thiên Huế

Tên luồng                   : Chân Mây

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 242/ĐĐN - CM ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 720/CVHHTHH-PC ngày 29/6/2018 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1) như sau:

1. Khu vực thi công bến và các hạng mục phía sau bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KĐ1

16°19'44.4"

108°01'11.6"

16°19'40.8"

108°01'18.2"

KĐ2

16°19'44.5"

108°00'58.9"

16°19'40.8"

108°01'05.5"

KĐ3

16°19'53.6"

108°00'59.0"

16°19'49.9"

108°01'05.5"

KĐ4

16°19'53.6"

108°01'10.5"

16°19'49.9"

108°01'17.0"

KĐ5

16°19'51.5"

108°01'13.2"

16°19'47.8"

108°01'19.8"

KĐ6

16°19'51.5"

108°01'11.7"

16°19'47.8"

108°01'18.3"

 

2. Thời gian thi công:

Dự kiến từ ngày 04/7/2018 đến ngày 05/02/2020.

3. Đặc điểm của phương tiện thi công:

STT

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

VNDN-242-TK

Tàu kéo

2

HN-1181

Tàu (salan) đặt cẩu

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực luồng Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú:

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

              - Hải đồ ảnh hưởng: VN50020, VN4N0020.

Bản dấu đỏLiên kết website