thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc chấm dứt hoạt động phao TĐ Báo hiệu vị trí tàu đắm tại vùng biển Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 01 - 2017

Vùng biển         : Thừa Thiên Huế

Tên báo hiệu     : Phao TĐ

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°21'37.7"

 108°02'31.9"

16°21'34.0"

 108°02'38.5"

   

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi phao TĐ báo hiệu vị trí tàu đắm tại vùng biển Chân Mây - Thừa Thiên Huế.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: phao TĐ báo hiệu vị trí tàu đắm tại vùng biển Chân Mây - Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động từ ngày 04/01/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website