thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải, vùng quay tàu và vùng đậu tàu Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế


HUE - 25 - 2016

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng vào Cảng dầu khí PV OIL

    Căn cứ công văn số 673/DKTTH-KHĐT ngày 28/12/2016 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải; Bình đồ độ sâu khu neo đậu, vùng quay trở và luồng vào bến phao 5.000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 28/12/2016.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật luồng hàng hải, vùng quay tàu và vùng đậu tàu Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu:

      Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50 m độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).

2. Vùng quay tàu:

      Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°19'35.9"

108°00'44.9"

16°19'32.2"

108°00'51.5"

 

độ sâu đạt: -6,7 (âm sáu mét bảy).

3. Vùng đậu tàu:

      Trong phạm vi vùng đậu tàu giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV2

16°19'34.6"

108°00'41.4"

16°19'30.9"

108°00'48.0"

NV3

16°19'33.0"

108°00'40.2"

16°19'29.4"

108°00'46.8"

NV4

16°19'30.3"

108°00'44.1"

16°19'26.6"

108°00'50.7"

NV5

16°19'31.9"

108°00'45.3"

16°19'28.2"

108°00'51.9"

 

độ sâu đạt: -6.7 (âm sáu mét bảy).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào bến phao neo tàu 5.000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website