thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế


HUE - 01- 2018

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng vào Cảng dầu khí PV OIL

    Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 28/DKTTH-KHO ngày 12/01/2018 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế; Bình đồ độ sâu khu vực luồng tàu, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 12/01/2018.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50 m độ sâu đạt: -7,3m (âm bảy mét ba).

2. Vùng quay tàu:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

16°19'35.9"

108°00'44.9"

16°19'32.2"

108°00'51.5"

 

độ sâu đạt: -6,7 (âm sáu mét bảy).

3. Bến phao 5000 DWT:

      Trong phạm vi bến phao 5000 DWT được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV2

16°19'34.6"

108°00'41.4"

16°19'30.9"

108°00'48.0"

NV3

16°19'33.0"

108°00'40.2"

16°19'29.4"

108°00'46.8"

NV4

16°19'30.3"

108°00'44.1"

16°19'26.6"

108°00'50.7"

NV5

16°19'31.9"

108°00'45.3"

16°19'28.2"

108°00'51.9"

 

độ sâu đạt: -6.7 (âm sáu mét bảy).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào bến phao neo tàu 5.000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website