thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về khu vực thi công công trình nạo vét vùng đậu tàu thuộc dự án Bến số 03 - Cảng Chân Mây


HUE - 15 - 2019

    Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân  Mây

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0409/ĐĐ-HHH ngày 04/9/2019 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Các văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 309/CVHHTTH-PC ngày 19/3/2019, số 524/CVHHTTH-PC ngày 07/5/2019 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét vùng đậu tàu thuộc dự án Bến số 03 - Cảng Chân Mây như sau:

        1. Khu vực thi công:

        Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

M1

 16°19'44.5"

 108°00'58.9"

 16°19'40.8"

 108°01'05.5"

M2

 16°19'35.7"

 108°00'58.9"

 16°19'32.0"

 108°01'05.5"

KN2

 16°19'32.8"

 108°00'55.8"

 16°19'29.1"

 108°01'02.4"

KN1-BS2

 16°19'44.5"

 108°00'55.9"

 16°19'40.8"

 108°01'02.5"

 

         2. Thời gian thi công: từ ngày 09/9/2019 đến ngày 30/12/2019

         3. Các phương tiện tham gia thi công

TT

Số đăng ký

Tên phương tiện

1

LA-06617

Tàu hút

2

SG8606

3

LA-04408

Tàu kéo

4

LA-07442

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         - Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

         - Thông báo hàng hải này thay thế cho thông báo hàng hải số 270(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB  ngày 06 tháng 9 năm 2019.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

              - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN1N0020.

Bản dấu đỏLiên kết website