thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về khu vực thi công công trình Đê chắn sóng cảng Chân Mây - Giai đoạn 1


HUE - 05 - 2018

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng          : Chân  Mây

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 54/BQLDA - KHKT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của BQL Dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, công nghiệp; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 231/CVHHTHH-PC ngày 09/3/2018 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình Đê chắn sóng cảng Chân Mây - Giai đoạn 1 như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

        Phạm vi thi công nạo vét dịch chuyển luồng tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

16°21'13.7"

107°59'45.1"

16°21'10.0"

107°59'51.7"

A2

16°20'24.6"

108°00'17.6"

16°20'20.9"

108°00'24.2"

A3

16°20'08.0"

108°00'28.6"

16°20'04.4"

108°00'35.2"

A4

16°20'08.0"

108°00'38.4"

16°20'04.3"

108°00'45.0"

A5

16°19'52.7"

108°00'38.3"

16°19'49.0"

108°00'44.9"

A6

16°19'52.8"

108°00'25.2"

16°19'49.1"

108°00'31.8"

A7

16°20'20.7"

108°00'14.2"

16°20'17.1"

108°00'20.8"

A8

16°20'22.0"

108°00'13.4"

16°20'18.3"

108°00'20.0"

A9

16°21'11.0"

107°59'40.9"

16°21'07.4"

107°59'47.5"

 

        Phạm vi thi công nạo vét Đê chắn sóng:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Đ1

 16°20'19.0"

 108°00'52.7"

16°20'15.3"

 108°00'59.3"

Đ2

 16°20'19.1"

 108°00'33.1"

 16°20'15.4"

 108°00'39.6"

Đ3

 16°20'12.7"

 108°00'33.0"

 16°20'09.0"

 108°00'39.6"

Đ4

 16°20'12.6"

 108°00'52.7"

 16°20'08.9"

 108°00'59.3"

 

2. Thời gian thi công:

Dự kiến từ ngày 14/3/2018 đến ngày 15/11/2018.

3. Đặc điểm của phương tiện thi công:

STT

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

57-51-18

Tàu hút phun

2

HP 3840

Tàu đặt cẩu ngoạm

3

HP 4481

4

HP 2863

Chở hàng có cửa xả đáy

5

HP 4225

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực luồng Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website