thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 9, 9B, 12, 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 21- 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu : Phao 9, 9B, 12, 13

Tọa độ địa lý :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

9

19°46'38.2"

105°54'08.5"

19°46'34.6"

105°54'15.3"

9B

19°46'30.3"

105°53'43.1"

19°46'26.7"

105°53'49.9"

12

19°46'13.1"

105°52'02.6"

19°46'09.6"

105°52'09.3"

13

19°47'21.8"

105°49'53.8"

19°47'18.2"

105°50'00.6"

 

Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao số 9, 9B, 12, 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 9, 9B, 12, 13 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 21/8/2018.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN40011, VN4N0011.

Bản dấu đỏLiên kết website